FIRMA

Strategia jakości usług

Strategię jakości swoich usług firma „Archetyp” opiera o:

 

 • kompleksowość,
 • rzetelność,
 • kreatywność
 • ekologię.
Poniżej wyjaśnienie znaczenia tych ważnych elementów.

Kompleksowość
Firma wykonuje wielobranżowe opracowania analityczne, projektowe i opiniodawcze z udziałem specjalistów różnych branż projektowych. Przy wykonywaniu zadań powoływany jest zespół wielobranżowy (konstruktorzy, instalatorzy sanitarni i elektroenergetyczni, drogowcy, inżynierowie środowiska, rzeczoznawcy w różnych dziedzinach, audytorzy energetyczni i inni) Za koordynację prac członków zespołu oraz jakość ich usług odpowiada twórca zespołu.
Najnowszym produktem opartym o kompleksowość są: DOMY OD ARCHITEKTA - PROJEKT Z REALIZACJĄRzetelność
Rzetelność oparta jest o wiedzę, kompetencje, wnikliwość, wieloaspektowość decyzji, optymalizację rozwiązań i organizację.

 • Wiedza
  Ważnym elementem rzetelności jest wiedza techniczna i prawna. Wiedza pozwala nie tylko rozwiązywać fachowo zaistniałe problemy, ale także je przewidywać - co skutkuje wysokim poziomem bezpieczeństwa inwestycji nie tylko na etapie projektu. Firma dba o ciągłe poszerzanie i aktualizację wiedzy.

 • Kompetencja
  Skład zespołu projektowego każdorazowo jest dopasowany do przedmiotu opracowania z uwzględnieniem jego specyfiki i predyspozycji członków zespołu. Liczne kontakty zawodowe ułatwiają dobranie odpowiednich osób i podmiotów do współpracy ze względu na ich doświadczenie, sposób zorganizowania, oraz aspekty ekonomiczne.

 • Wnikliwość
  Razem z zaangażowaniem pozwalają na dogłębne zapoznanie się z uwarunkowaniami i podejmowanie decyzji opartych na rzetelnych argumentach a tym samym zapewniają stabilną realizację inwestycji i bezusterkową eksploatację obiektu. Wnikliwość pozwala uniknąć wiele problemów, oraz przewidzieć te skryte.

 • Wieloaspektowość
  Ważnym elementem rzetelności jest wieloaspektowe podejście do zagadnień projektowych - to ono gwarantuje, że inwestor ponosząc wydatki może świadomie uniknąć wielu problemów, ograniczyć realizacji inwestycji i wydatki, a wreszcie uzyskać obiekt o wszechstronnych wartościach zgodnie z zaplanowanymi priorytetami.

  Decyzje projektowe mają znaczenie: techniczne, ekonomiczne, prawne i kulturowe. Znalezienie właściwych rozwiązań, które w maksymalnym stopniu spełniają wspomniane uwarunkowania i zapotrzebowania inwestora jest zadaniem dla projektanta.

  Specyfika działalności projektowej tej firmy polega między innymi na analizowaniu wieloaspektowości rozwiązań projektowych. W zależności od rodzaju projektu prowadzone są różnorodne analizy w celu zoptymalizowania rozwiązania względem potrzeb inwestora.

 • Optymalizacja
  Odgrywa szczególną rolę w zakresie ustalania kosztów inwestycji a także kosztów eksploatacji - stanowi przez to ważny element rzetelności. Zgodnie z życzeniem zamawiającego prowadzone są różnorodne analizy. Optymalizacja łączy się także z wieloaspektowością decyzji projektowych - jest to znalezienie równowagi pomiędzy różnorodnymi uwarunkowaniami.

 • Organizacja
  Owocuje przede wszystkim terminowością i wartością merytoryczną opracowań. Zapewnia dobrą koordynację wieloosobowego zespołu, uwarunkowanego w swoich działaniach od licznych decyzji urzędowych, uzgodnień.Kreatywność
Twórcze podejście do zagadnień projektowych (przestrzennych, estetycznych a także technicznych), wiedza i zaangażowanie uczestników projektu owocują rozwiązaniami optymalnie dopasowanymi do indywidualnych uwarunkowań, oraz powodują, że obiekt nabywa wieloaspektowej wartości - w tym także wartości kulturowej. Ważnymi elementami twórczego podejścia do zadań są: indywidualizacja, innowacja, tradycja. Wiele z tych działań jest stymulowanych przez kulturę, wiele z tych działań tworzy kulturę.

 • Indywidualizacja
  Indywidualizacja jest potrzebna aby sprostać nietypowym konfiguracjom uwarunkowań różnych inwestycji. Niewiele jest zadań o których można powiedzieć typowe... W działalności projektowej firma oferuje wykonywanie dokumentacji dotyczących obiektów nietypowych w swym charakterze (w tym obiektów pod ochroną konserwatorską). Indywidualizacja następuje zarówno w drodze innowacji, jak i tradycji. Te dwa filary zapewniają, że dzieło spełnienia skomplikowane uwarunkowania realizacyjne obiektów nietypowych. Rozwiązania te mają charakter autorski.

 • Innowacja
  W działalności projektowej firma oferuje wdrażanie rozwiązań nietypowych pod względem technicznym przestrzennym i estetycznym, wynikających ze szczególnych potrzeb i uwarunkowań realizacyjnych

 • Tradycja
  W działalności projektowej firma docenia rozwiązania tradycyjne ze względu na ich wartość techniczną i kulturową. Świadome operowanie rozwiązaniami tradycyjnymi nie wyklucza twórczości, lecz ją urealnia i uczytelnia.

  Firma jest zbudowana na tradycji rodzinnej . Zamiłowanie do zawodu jest zakorzenione w rodzinie - założyciel firmy jest trzecim pokoleniem architektów. Korzysta z doświadczeń minionych pokoleń budowniczych i architektów z szacunkiem patrząc na ich wysiłki i osiągnięcia. Stąd też nazwa firmy „Archetyp”.

 • Kultura
  Wiele ważnych decyzji projektowych ma znaczenie nie tylko techniczne, ekonomiczne ale także kulturowe (chodzi o zagadnienia przekazu wizualnego, kreowanie przestrzeni warunkującej zachowania ludzi). Kultura opiera się na tradycji i kreacji, które stoją w opozycji do siebie i jednocześnie wzajemnie się umacniają. Ważnym elementem twórczej pracy architekta są odniesienia kulturowe. We współczesnych czasach, kiedy zanikają lokalne wzorce tworzenia architektury, architekt ma szczególne zadanie wyboru języka wypowiedzi i ustalenia treści przekazu wizualnego. To właśnie ta treść i sposób jej przekazania stanowią o emocjonalnej wartości architektury.Ekologia
Jest stosunkowo młodą dziedziną w budownictwie. Obecnie nie często jeszcze jest brana pod uwagę jako ważna wytyczna projektowa i inwestycyjna. Ekologia może być rozpatrywana w kilku aspektach:
 • doboru materiałów budowlanych - zagadnienia produkcji materiałów (szkodliwość produkcji, energochłonność, pozyskiwanie surowców) zagadnienia utylizacji materiałów (recykling) ;
 • energochłonności obiektu w czasie eksploatacji;
 • wykorzystania naturalnych odnawialnych zasobów - głównie w zakresie energii i wody.

Mając na uwadze powyższe aspekty ekologii w budownictwie firma analizuje pojawiające się na rynku technologie, oferty producentów, a także prowadzi własne działania projektowo innowacyjne zmierzające do pełniejszego sprostania zagadnieniom ekologii.Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016