OFERTA

Klienci indywidualni



Firma oferuje:

  • wykonanie projektów budowlanych nowych obiektów (domów jednorodzinnych, sklepów, lokali usługowych itp)
  • wykonanie projektów budowlanych przebudów, termomodernizacji, remontów, adaptacji istniejących obiektów itp.
  • wykonanie projektów wykonawczych w zakresie jak wyżej;
  • wykonanie innych usług powiązanych (opinie, inwentaryzacje, ekspertyzy, orzeczenia, analizy, kosztorysy, audyty energetyczne, świadectwa energetyczne itp)


Ważne elementy oferty:
  • twórcze indywidualne podejście do zagadnień projektowych - każde zadanie jest rozpatrywane indywidualnie ze względu na niepowtarzalną konfigurację uwarunkowań z różnych dziedzin (przestrzennych, użytkowych, prawnych, technicznych, estetycznych, kulturowych)
  • wieloaspektowość - architekt podejmuje decyzje projektowe mając na uwadze aspekty użytkowe , techniczne, ekonomiczne, prawne, oraz kulturowe; architekt kieruje zespołem wielobranżowym od którego wymaga również twórczego wieloaspektowego podejścia;
  • optymalizacja - architekt prowadzi wstępne analizy pozwalające zoptymalizować inwestycję;
  • rzetelność - architekt odpowiada za kompletność projektu, poprawność prawną i techniczną wszystkich rozwiązań, fundamentem rzetelności są: wiedza i zaangażowanie.
  • odpowiedzialność: na wszystkie zadania zawierane są szczegółowe umowy określające podział odpowiedzialności za działania projektowe,
  • kontrola - architekt reprezentuje inwestora przed urzędami i nadzoruje wydawanie decyzji urzędowych; architekt prowadzi nadzór autorski podczas budowy obiektu



Zakres usług architekta:
jest indywidualnie ustalany przed zawarciem umowy - szeroka gama usług i wsparcia dla inwestora pokazana jest w schemacie: „Etapy inwestycji - rola architekta i inwestora”

Zapraszam także do lektury „Strefy myśli i wiedzy” gdzie znajdą Państwo szansę na poszerzenie swojej świadomości o budownictwie energooszczędnym i nie tylko.





Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016