OFERTA

Klienci biznesowiFirma oferuje:

 • wykonanie wielobranżowych projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych dotyczących nowych obiektów: mieszkaniowych, przemysłowych i użyteczności publicznej, a także zagospodarowania terenu;
 • wykonanie wielobranżowych projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych dotyczących: przebudów, termomodernizacji, remontów, adaptacji istniejących obiektów itp.
 • wykonanie innych usług powiązanych (inwentaryzacje, orzeczenia, ekspertyzy, analizy, kosztorysy itp.)
 • współprace przy wyżej wymienionych zagadnieniach z innymi jednostkami projektowymi,
 • pracę zgodnie z własną strategią jakości usług.


Ważne elementy oferty:
 • wieloaspektowość: architekt podejmuje decyzje projektowe mając na uwadze aspekty użytkowe , techniczne, ekonomiczne, prawne, oraz kulturowe.
 • optymalizacja: architekt prowadzi wstępne analizy pozwalające zoptymalizować inwestycję;
 • rzetelność: architekt odpowiada za kompletność projektu, poprawność prawną i techniczną wszystkich rozwiązań, fundamentem rzetelności są: wiedza i zaangażowanie.
 • odpowiedzialność: na wszystkie zadania zawierane są szczegółowe umowy określające podział odpowiedzialności za działania projektowe,
 • kontrola: architekt reprezentuje inwestora przed urzędami i nadzoruje wydawanie decyzji urzędowych; architekt prowadzi nadzór autorski podczas budowy obiektu.


W pracy architekta firma ceni i jednocześnie deklaruje:
 • odpowiedzialność;
 • uporządkowanie merytoryczne i organizacyjne;
 • twórcze podejście do zagadnień projektowych;
 • wnikliwe i rzetelne podejście do zagadnień projektowych;
 • wiedzę prawną i techniczną;
 • wykorzystywanie i poszerzanie wiedzy fachowej;
 • stabilną odpowiedzialną współpracę z członkami zespołu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016